Prisliste for kjeveortopedisk behandling hos Tannbuen

Trygdestøtte

Støtte til kjeveortopedisk behandling blir gitt til pasienter til og med det året de fyller 20 år. Støtten er delt opp i tre grupper:

Avhengig av diagnosen på bittavviket, vil hver enkelt pasient tilhøre henholdsvis gruppe A, B eller C.

Det må foreligge henvisning fra annen tannlege eller tannpleier før stønad til behandling hos kjeveortoped kan dekkes.

Søskenmoderasjon

Pasienter som har søsken som har avsluttet eller er i kjeveortopedisk behandling, kan få økt støtte. Det vil si at en pasient i gruppe C, øker fra 40 % til 60 % refusjon og en pasient i gruppe B, øker fra 75 % til 90 % refusjon. Endringer i Statsbudsjettet 2020 påvirker ikke pasienter i Gr. C som startet opp i 2019. Det er ingen klar informasjon gitt fra Helfo, om pasienter som starter opp behandling mellom 1 januar og  1 mars 2020,  beholder sin refusjon hvis de plasseres i Gruppe C.

Voksenbehandling

I noen tilfeller kan også voksne få støtte til kjeveortopedisk behandling. Dette vurderes i konsultasjonen. Alle priser for behandling vil det bli informert om i konsultasjonen, dette gjelder barn, tenåringer og voksne. 

Invisalign

Invisalign behandling utfører vi på alle: barn, ungdom og voksne. Prisen ligger mellom kr. 15 000,- til kr. 50 000,- og den er avhengig av omfanget av behandlingen. Nedbetalingen er rentefri og fordeler seg fra 12 til 30 mnd.

Prisliste

 Honorar med
refusjon/egenandel
Honorar uten
refusjon
Konsultasjon395,-755,-
Panorama/ oversiktsrøntgen 165,- (i konsultasjon)365,- (i konsultasjon)
Profilrøntgen220,- (i konsultasjon)490,- (i konsultasjon)
Diagnostikk før behandlingsstart
Håndrøntgen295,-
Fotos pr stykkavhengig av gruppe25,-
Soklet studiemodellavhengig av gruppe385,-
Analyser og behandlings-planleggingavhengig av gruppe1040,-
Behandling
Kostnader for aktiv behandling vil bli gitt i konsultasjonen
Retensjon
Recall/etterkontroll etter 1 åravhengig av gruppe415,-
Essix retensjongomavhengig av gruppe1900,-
Hawley retensjonsgomavhengig av gruppe 2800,-
Reparasjon av retensjonsstrengavhengig av gruppe1200,-
Fjerne retensjonsstrengavhengig av gruppe1500,-
Lime retensjonsstrengavhengig av gruppe1500,-
Annet
Tannfellings-kontrollavhengig av gruppe350,-
Panorama/ oversiktsrøntgen avhengig av gruppe550,-
Profilrøntgenavhengig av gruppe600,-
Håndrøntgen295,-
Full rens600,-
Full rens under kjeveortopedisk behandling 400,-

 

Du trenger ingen henvisning for å kunne få en konsultasjon hos kjeveortoped.
Vi har direkte oppgjør med Helfo og fakturerer Helfo for den delen av behandlingen som pasienten får refundert.

Konsultasjon og diagnostikk før behandlingsstart faktureres kun etter offentlig takst.

 

Ring oss på 22 46 00 52
eller og vi ringer deg!