Hopp til sideinnhold

Visdomstannen, når må den fjernes?

Når kan du beholde visdomstannen?

Når må du til tannlegen eller til og med til oralkirurg for å trekke visdomstenner?

En av fire i befolkningen mangler en eller flere visdomstenner. Dette henger sammen med menneskets utvikling av kjeven, den er blitt litt mindre med “årene”. Les min første blogg om: Hadde jeg hatt en jobb som kjeveortoped for 200 000 år siden? da skjønner du litt mer hvorfor det er blitt sånn. Og siden kjeven er blitt mindre men tennene har beholdt størrelsen, er det gjerne de siste tennene som bryter frem som får et plassproblem: visdomstenner og ofte hjørnetenner i overkjeven.
Når visdomstannen gir deg problemer så må den ut! Spørsmålet mange stiller seg er jo om den kan gi problemer, og om det lønner seg å ta den ut forebyggende og ikke “vente og se” og kanskje det “går seg til” på sikt. I facebook innlegget mitt ser du hva som skjer når oralkirurgen valgte “vente og se” taktikken.

Når burde du trekke visdomstannen?

I Norge så finnes det anbefalinger for når visdomstannen skal trekkes. Disse ble lagt frem av Sintef i en rapport i 2003/ 2004. Sintef gjennomgikk vitenskapelige arbeid utført i England og Skottland. Rapporten sier at hvis visdomstannen ikke klarer å komme ut av egen hjelp (impaktert) og er delvis frembrudt med kontakt til munnhulen, så skal den fjernes. Pasient skal helst være i en alder mellom 18 og 30 år. Visdomstannen skal ha gitt symptomer som for eksempel “dårlig smak” i munnen. Rapporten konkluderer med at det er vanskelig å trekke konklusjoner eller komme med klare anbefalinger. Dette fordi evidensgrunnlaget hovedsakelig er basert på studier av små og selekterte grupper. Noe jeg kan forstå når det bare er brukt dokumentasjon fra England og Skottland. Kunnskapsgrunnlaget rapporten bygger på er langt fra optimalt.

Anbefalingene er utarbeidet etter en avveining mellom risiko for komplikasjoner og kostnad ved fjerning av tannen, mot risiko for utvikling av sykdom og omkostninger knyttet til å beholde tannen. I Tyskland legger de vekt på det siste. Dermed er anbefalingen der en forebyggende fjerning av en visdomstann hvis den kan gi problemer ved et senere tidspunkt. Her anbefales det å fjerne visdomstannen før rotutviklingen har startet, gjerne i en alder mellom 15 og 18 år.

Hvem burde trekke visdomstannen og hva koster det?

Det å fjerne en visdomstann eller flere er kostbart men ofte nødvendig. Det kan koste opp til kroner kr 6000,- uten refusjon, og med refusjon fra Helfo fra kr. 2800,- for en visdomstann, til kr.3500,- for 2 visdomstenner i samme seanse. Du må informere deg godt på forhånd hva som dekkes av Helfo og hva som blir din egenandel, når du er hos tannlegen.
Det er videre å anbefale å la visdomstenner som ligger vanskelig til (ikke frembrudt), å bli fjernet hos en spesialist dvs. en oralkirurg eller en kjevekirurg.
Her på Tannbuen vurderer vi alltid visdomstenner hos pasientene våre og gir vår anbefaling om de bør trekkes, når de skal trekkes og hvorfor de burde trekkes. Vi henviser til oralkirurg ved behov.

Til syvende og sist er det pasienten som tar avgjørelsen etter balansert informasjon og anbefaling fra tannlegen, oralkirurgen eller kjeveortopeden.

Med usynlig tannregulering, er trekking av øvrige tenner sjelden nødvendig. 

Til arkivet